tlo

Konsultacje Specjalisty Psychiatry
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych we wszystkich grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby w podeszłym wieku)
 • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczno – korekcyjne zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
 • Leczenie zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń lękowych, zespołów natręctw, chorób psychicznych, zaburzeń snu, otępień i innych zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • Pomoc lekarska dla osób uzależnionych i w kryzysowych sytuacjach życiowych
 • Porady seksuologiczne
Konsultacje Psychologa
 • Diagnostyka psychologiczna, badania testowe osobowości, funkcji poznawczych (pamięć, uwaga), poziomu intelektu
 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, lękowymi, osobowości i psychotycznymi
 • Diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna dzieci - badania testowe poziomu rozwoju psychoruchowego, intelektu, dojrzałości szkolnej, trudności w mowie, pisaniu i czytaniu.
 • Terapia podtrzymująca krótkoterminowa w sytuacjach kryzysowych
 • Terapia małżeńska i par
 • Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla bliskich osób chorujących na psychozy

Porady odbywają się w prywatnych gabinetach psychiatrycznych i psychologicznych.
Lekarze mają możliwość wystawiania wszelkiego rodzaju dokumentów dla ZUS, KRUS i zaświadczeń lekarskich. Psycholodzy mają możliwość wystawiania zaświadczeń i opinii psychologicznych.
Toruń 2016