tlo

dr n. medycznych Mirosław Dąbkowski

specjalista psychiatra (od 1985 roku)
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży (od 1992 r. egzamin cum laudae)
psychoterapeuta systemowy (1992 – 1996 certyfikowany pięcioletni kurs Heidelberger Gesellschaft für systemische Therapie i WTTS)

Od 1978 roku nieprzerwanie zajmuje się pomocą ludziom z zaburzeniami psychicznymi.

Jest założycielem i Prezesem Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznym „PINOKIO”.
Jest od 2010 roku powołanym przez Sejm RP Członkiem Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Radzie Ministrów RP.
Jest członkiem Zespołu do spraw Akredytacji przy Ministrze Zdrowia.
Jest Przedstawicielem Polski w Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów w Brukseli (Polish Representative in Child and Adolescent Psychiatry Section in Union of European Medical Specialists EU in Brussel).
Jest Członkiem Rady Naukowej Europejskiego Towarzystwa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (member of Scientific Board of European Society of Child and Adolescent Psychiatry).

Był (przez dwie kadencje) Przewodniczącym i przez kolejne trzy kadencje Wiceprzewodniczącym Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrii.
Był Sekretarzem Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Europejskiego Towarzystwa Psychiatrii (Secretary of Child and Adolescent Psychiatry Section of European Psychiatric Association).
Wieloletni były Konsultant Regionalny, później Wojewódzki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Był stypendystą w Dipartimento di Psichiatria Università degli Studi di Messina (Italia) i Maudsley Hospital Institut of Psychiatry University of London (UK).
Jest członkiem wielu towarzystw naukowych - Polskiego Towarzystwa Psychiatrii; Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej; Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej; European Psychiatric Association (EPA); European College of Neuropsychiatry (ECNP); European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry (EFCAP).

Autor ponad 60 publikacji specjalistycznych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, ponad 90 doniesień i komunikatów zjazdowych. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Psychiatry, Neurology and Medical Psychology, Charkiv, Ukraina.

Nauczyciel psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży kilkudziesięciu roczników studentów medycyny; kierownik specjalizacji w tych dziedzinach ponad trzydziestu lekarzy.

Do 1996 roku był zastępcą Ordynatora Oddziału Leczenia Zaburzeń Niepsychotycznych Dorosłych Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy;
od 1996 roku kieruje Oddziałem Klinicznym VI Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, pozostającego w strukturze II Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Od 1992 roku prowadzi Gabinet Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy i w Toruniu.
Toruń 2016