tlo

mgr Grażyna Bończewska

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat nr 108 z 2008 r. Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej).

Skuteczność mojej pracy oparta jest na zasadach Dialogu Motywującego.
Mam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 39 z 2013 r.
Wydobywam i wzmacniam wewnętrzną motywację pacjentów do zmiany, w duchu współpracy, bezwarunkowej ich akceptacji, szacunku i troski.
Wspieram autonomię pacjentów i zdolność do samostanowienia.
Szukam ich mocnych stron...

Uczestniczę w kursie Superwizora-Dydaktyka, akredytowanym przez PTTPB.

Od wielu lat zajmuję się terapią trudnych relacji rodzinnych, zaburzeń depresyjnych, lękowych, odżywiania się i osobowości.
Motywuję pacjentów do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu.

Pomagam osobom dorosłym i młodzieży powyżej 15 r. ż.
Toruń 2016