tlo

mgr Dorota Kalasińska

Zajmuję się:
  • diagnostyką problemów i zaburzeń osób dorosłych
  • psychoterapią osób dorosłych
  • terapią podtrzymującą, krótkoterminową, w sytuacjach kryzysowych
  • terapią osób cierpiących na zaburzenia lękowe i depresyjne oraz zaburzenia psychotyczne
  • terapią małżeńską.
W pracy stosuję podejście eklektyczne, bliskie jest mi podejście poznawcze i systemowa terapia rodzin.

Jestem psychologiem klinicznym, od wielu lat pracującym na Oddziale III Psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, mającym również długie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej. Specjalizację w zakresie psychologii klinicznej uzyskałam w 1993r, ukończyłam również kursy psychoterapeutyczne – kursy terapii poznawczej i systemowej.
Toruń 2016