tlo

mgr Anna Bathis-Ślósarek

Zajmuje się:
  • Diagnostyką psychologiczną i pedagogiczną problemów i zaburzeń dzieci
  • Poradnictwem psychologicznym dotyczącym wspierania rozwoju dzieci (np. zachowania niepożądane, trudności w nauce, nadpobudliwość itp.)
  • Terapią wspomagającą rozwój dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), zespołami genetycznymi, MPD, upośledzeniem umysłowym)
  • Terapią usprawniającą funkcje poznawcze u dzieci z trudnościami w nauce.

Jestem psychologiem i oligofrenopedagogiem. Obszarem mojej działalności jest psychologia rozwojowa, wychowawcza oraz zdrowia i rehabilitacji. Od kilku lat współpracuję z Centrum Intensywnej Rehabilitacji Neuron w Bydgoszczy.

Swój warsztat metodyczny wzbogacałam poprzez różnego rodzaju szkolenia, kursy m.in:
  • Trzystopniowy kurs ze Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna)
  • Alternatywne, wspomagające sposoby porozumiewania się – PECS, Makaton
  • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo.
Toruń 2016